Permendikbud 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMP/MTS

  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah nomor 58 tahun 2014. Peraturan berlaku mulai tanggal 2 Juli 2014 sekaligus menggantikan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

  Deskripsi

  KURIKULUM SMP/MTS BERDASARKAN PERMENDIKBUD 58 TAHUN 2014

  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah nomor 58 tahun 2014. Peraturan berlaku mulai tanggal 2 Juli 2014 sekaligus menggantikan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dengan mempertimbangkan tuntutan  Pasal 77A ayat (3), pasal 77c ayat (3), pasal 77D ayat (3), pasal 77E ayat (3), Pasal 77F ayat (4) dan Pasal 77I ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan PEmerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan bagian yang ada pada Kurikulum 2013 yaitu

  1. Kerangka Dasar  : Kerangka Dasar termuat pada lampiran Ia
  2. Struktur Kurikulum : Termuat pada lampiran Ib
  3. Silabus : Silabus semua mata pelajaran termuat pada lampiran II
  4. Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Terpadu : termuat pada lampiran III

   

  Bisa didonwload

  1. Permendikbud 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTS
  2. Lampiran I : Kerangka Dasar dan Struktur Program
  3. Lampiran II : Silabus
  4. Lampiran III : Pedoman Mata Pelajaran